Kényelmes utazás - Általános Szerződési Feltételek

I. A szerződés alanyai

  • Szolgáltató:
  • A Kényelmes utazás webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője Vörös Péter Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Kényelmes utazás)
  • Székhely és levelezési cím: 8360 Keszthely, Bessenyei György utca 51.
  • Nyilvántartási szám: 22762887
  • Adószám: 60782683-2-40
  • Bank: M7 Takarékszövetkezet 74500334-16051311
  • Internet: www.kenyelmesutazas.hu
  • E-mail: info@kenyelmesutazas.hu

   Vásárló (továbbiakban Vásárló):
a)  A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak.

II. Szerződés tárgya és annak jellemzői
1)   A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.
2)   Az Kényelmes utazás által forgalmazott további termékeket a Webáruházon keresztül megvásárolni nem lehet.
3)   A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.
4)   A minimális rendelés teljes összege – a járulékos költségek nélkül – bruttó 1.000 Ft.
5)   A termékek árai:
a) A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.
b)  A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.
c)  Az Kényelmes utazás az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

III. A szerződés területi hatálya
1)   A Webáruházban csak a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések kerülnek elfogadásra.
2)   A nem a Magyar Köztársaság területére szóló postai és egyéb címre szóló megrendelések érvénytelenek.

IV. Regisztráció
1)   A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található „Belépés” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.
2)   A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba. Mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség.
3)   A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Profil” menüpontban bármikor módosíthatja.
4)   Kényelmes utazás nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.
5)   A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával az Kényelmes utazás webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.
6)   A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@kenyelmesutazas.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Kényelmes utazás bármikor törli.

V. A szerződés létrejötte 
1)   Általános tudnivalók
a)  A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.
b)  A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le. Telefonon, e-mailben és egyéb, az V.1)a) pontban nem ismertetett módon megrendelést leadni nem lehet.
c)  A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását az info@kenyelmesutazas.hu  e-mail címre küldött levélben kérheti.
d)  A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti az Kényelmes utazás részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
e)  A szerződések magyar nyelvűek és írásban készülnek, melyeket az Kényelmes utazás saját azonosítószámmal lát el. A szerződések utóbb hozzáférhetőek.
2)   A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:
a)  Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Kényelmes utazás az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázásra került(ek)-e.
b)  Házhozszállítás esetén az Kényelmes utazás és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés az Kényelmes utazás által a V.2)a) pontban meghatározott visszaigazoló e-mail-lel jön létre.
c)  Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy az Kényelmes utazás ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A Kényelmes utazás ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
3)   A szerződés teljesülése:
a)  A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.
b)  Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Kényelmes utazás a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

c) A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Kényelmes utazás Webáruház fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Kényelmes utazás Webáruháznak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Kényelmes utazás Webáruház Ügyfélszolgálatához fordulhat ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

d) Az Ügyfél az Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

e) Amennyiben egy adott internethálózatról az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Kényelmes utazás Webáruház fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogatói Ügyfelek/Felhasználók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

f) A Kényelmes utazás Webáruház információt közölhet az általa forgalmazott Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy a kenyelmesutazas.hu oldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (Vörös Péter E.V.) által kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

g) Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

h) A Weboldalon feltüntetett Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják,

VI. Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek
1)   Házhozszállítás utánvéttel vagy viszonteladóinknak átutalással történik.
a)  A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a Magyar Posta MPL Futárszolgálata végzi.
b)  Az MPL által kiszállított csomagok tömege nem haladhatja meg a 100 kg-ot.
c)  A termékek szállítási határideje 2-5 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőn belül nem tud megvalósulni, az Kényelmes utazás ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.
d)   Házhozszállítás esetén a termékeket a Kényelmes utazás munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.
e)  A Webáruházban megrendelt termékek vételárát, valamint a házhozszállítás díját a vásárló a Magyar Posta (MPL) futárának fizeti ki. Valamennyi csomag esetében mellékelten megtalálható
–   a termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó áfa-s számla, valamint
–   a megrendelés napján érvényes, írásba foglalt Általános Szerződési Feltételek.

f) Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi.

g) Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

h) A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

h.1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Ügyfélnek (amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget a termék megrendelésétől számított 14 napon (naptári nap) belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló 14 napon (naptári nap) belül jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a megrendelt termék visszaérkezésétől számított legfeljebb 14 napon (naptári nap) belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletese feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.


VII. A szerződéstől való elállás
1)   A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított 14 nap (naptári nap) elteltéig gyakorolhatja.

2) A Vásárló elállási joga a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

3)   A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A Kényelmes utazás köteles az áru ellenértékét a csomag visszaérkezésétől számított 14 napon (naptári nap) belül visszajuttatni a Vásárlónak.

VIII. Adatvédelem és hírlevél
1)   Adatvédelem
a)  A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztráció során a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.
b)  A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Kényelmes utazás bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.
c)  A Kényelmes utazás kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
d)  A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@kenyelmesutazas.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.
e)  Az adattovábbításról: A bankkártyás fizetéssel Ön elfogadja, hogy a Kényelmes utazás (8360 Keszthely, Bessenyei György utca 51.) által a www.kenyelmesutazas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

2)   Hírlevél
a)  A Kényelmes utazás nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a Kényelmes utazás-al kapcsolatos információkról.
b)  A Kényelmes utazás hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani.

IX. Szavatosság és jótállás
1)   A Kényelmes utazás az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal, vagy vállalnak a Kényelmes utazás beszállítói.
2)   A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.

X. Titoktartás

1) A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

2) A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

3) Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

Továbbiakban olvashat az Adatkezelési Feltételeinkről itt.